Hvor mange kan spille EVOTAG samtidig?

Ret beset er der ingen begrænsning på antal spillere, men langt de fleste spil plejer at være op til 10v10.

I princippet er det dog teoretisk muligt med f.eks. 50v50 eller 100v100.