Nøjagtighed af GPS-lokation usikker

Med et stærkt satellitsignal vil en nøjagtig GPS-lokation blive angivet ned til få meter.

Et svagere satellitsignal kan forringe nøjagtigheden af din GPS-position, som påvirker hastighed og retning. Der er en række forskellige faktorer som kan påvirke positionsunøjagtigheder:

GPS-signaler stråles stort set ned i lige linje fra hver satellit. Hvis noget skygger for signalet kan GPS’en ikke se signalet. Jo færre signaler der er til rådighed, desto større unøjagtighed bliver der altså i koordinaterne. Nøjagtigheden bliver større når de satellitter man modtager fra, er i meget forskellige retninger. Derfor er nøjagtigheden større på en åben mark end i en gade med høje bygninger eller i meget bakket terræn.

GPS-signaler kan blive så svage at GPS’en ikke kan fokusere på dem. Det forekommer ved fx mange våde blade i tæt skov. Signaler kan også blive reflekteret af høje bygninger. De reflekterede signaler har en længere vej end de direkte signaler, og kan derfor snyde din GPS til at tro, at den er et andet sted end den rent faktisk er.

Der er dog også nogle ting du selv kan gøre for at forbedre måling af din GPS-lokation – benyt fx Google Maps til at tjekke GPS-signaler:

Brug tilstanden Høj nøjagtighed

  1. Åbn appen Indstillinger på din Smartphone
  2. Tryk på Placering/Lokation
  3. Slå Placering til øverst
  4. Tryk på Tilstand og derefter Høj nøjagtighed.

Kalibrér GPS’en på din smartphone

Såfremt strålen fra den blå prik er bred eller peger i en forkert retning, skal du kalibrere dit kompas.

Åbn Google Maps-appen på din Smartphone og tegn 8-talller i luften med enheden, indtil dit kompas er kalibreret. Det burde kun være nødvendigt at gøre dette et par gange.
Strålen skal blive smal og pege i den retning, som du også kigger mod.

Sidste udvej: Genstart din smartphone

Din Android eller Apple-telefon genstartes ved at slukke at holde afbryderknappen nede og tænde den igen efter 30 sekunder.